Results for: حقوق مدنية، عدالة اجتماعية، تضامن، حراك الريف

BNC Statement

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC) توجه رسالة تضامن مع حراك الريف السلمي ومطالبه الحقوقية والعادلة في المغرب الشقيق.